EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:164:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 164, 10 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 164
45. årgången
10 juli 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2002/C 164/01Eurons växelkurs 1
2002/C 164/02Meddelande från kommissionen i enlighet med artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3769/92 av den 21 december 1992 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen 2
2002/C 164/03Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 3
2002/C 164/04Statligt stöd - Spanien - Stöd C 70/2001 (ex NN 65/2001) - Statligt stöd till Hilados y Tejidos Puigneró SA - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (1) 6
2002/C 164/05Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2694 - Metronet/Infraco) (1) 15
2002/C 164/06Införande av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden lufttrafik på flyglinjer i Grekland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 (1) 16
2002/C 164/07Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 - Införande av allmän trafikplikt i fråga om tidtabellsenlig flygtrafik på rutten Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN) (1) 18
2002/C 164/08Meddelande 19
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2002/C 164/09Resultat av ansökningsomgången för upprättandet av ett gemensamt EU-forum för internprissättning inom området företagsbeskattning 20
SV(1) Text av betydelse för EES
Top