EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:070:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 70, 19 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 70
45. årgången
19 mars 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2002/C 70/01Eurons växelkurs 1
2002/C 70/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 2
2002/C 70/03Statligt stöd - Italien - Stöd C 8/2002 (ex N 845/2001) - Miljöstöd till Acciaerie di Sicilia SpA; EKSG-stålsektorn - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 6.5 i kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG (1) 4
2002/C 70/04Meddelanden från kommissionen - Sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (delgivet med nr K(2002) 315) (1) 8
2002/C 70/05Meddelande från Kommissionen - Stöd till undsättning och omstrukturering samt nedläggningsstöd till stålsektorn (delgivet med nr K(2002) 315) (1) 21
2002/C 70/06Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 23
2002/C 70/07Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 23
2002/C 70/08Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 24
2002/C 70/09Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 25
2002/C 70/10Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 26
2002/C 70/11Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1) 27
2002/C 70/12Förhandsanmälan av avtal (Ärende COMP/38.348/E3 (Repsol CPP SA - Försäljning av motorbränsle)) (1) 29
2002/C 70/13Förhandsanmälan av avtal (Ärende COMP/38.194/E3 (Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky) och ärende COMP/38.195/E3 (Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy)) (1) 29
2002/C 70/14Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2762 - 4* OBI/Unicoop) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 30
2002/C 70/15Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2730 - Connex/DNVBVG) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 31
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2002/C 70/16Resultat av anbudsinfordran (Gemenskapens livsmedelsbistånd) 32
SV(1) Text av betydelse för EES
Top