EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:050:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 50, 23 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 50
45. årgången
23 februari 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2002/C 50/01Rådets resolution av den 14 februari 2002 om främjande av språklig mångfald och språkinlärning inom ramen för genomförandet av målsättningarna för Europeiska språkåret 2001 1
2002/C 50/02Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 februari 2002 om mervärdet av ungdomars volontärarbete inom ramen för utvecklingen av gemenskapens insatser i ungdomsfrågor 3
Kommissionen
2002/C 50/03Eurons växelkurs 6
2002/C 50/04Statligt stöd - Italien - Stöd C 97/2001 (ex N 93/2001) - Skrotning och förnyelse av den italienska oljetankfartygsflottan - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (1) 7
2002/C 50/05Kommissionens meddelande om frizoner som är i drift (1) 16
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2002/C 50/06Bedrivande av reguljär lufttrafik - Frankrikes anbudsinfordringar i enlighet med artikel 4.1 d) i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik från Strasbourg (1) 19
Hänvisning S3
SV(1) Text av betydelse för EES
Top