EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:320:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 320, 15 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 320
44. årgången
15 november 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2001/C 320/01Gemensamt uttalande från Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Kroatien om den politiska dialogen 1
2001/C 320/02Rådets beslut av den 23 oktober 2001 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för arkitektutbildning 2
Kommissionen
2001/C 320/03Eurons växelkurs 4
2001/C 320/04Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst (1) 5
2001/C 320/05Statligt stöd - Tyskland (Thüringen) - Stöd C 1/2001 (ex N 831/97) - Garanti till ett företag som bearbetar grönsaker - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget 12
2001/C 320/06Ledamöter i den rådgivande kommittén för förebyggande av cancer 18
2001/C 320/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2569 - Interbrew/Beck's) (1) 18
2001/C 320/08Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2550 - Mezzo/Muzzik) (1) 19
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2001/C 320/09Förhandsmeddelande om inbjudan att lämna förslag avseende det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration för "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande" (1998-2002) 20
2001/C 320/10Ändring av meddelande om anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla tredje länder förutom Polen 20
SV(1) Text av betydelse för EES
Top