EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:295:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 295, 20 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 295
44. årgången
20 oktober 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 295/01Eurons växelkurs 1
2001/C 295/02Enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen (KN) (Klassificering av varor) 2
2001/C 295/03Anmälan i enlighet med avsnitt 12.6A i telekommunikationslagen från 1984 - Ändringar av villkoren för tillstånden för Vodafone Ltd och BT Cellnet 4
Europeiska centralbanken
2001/C 295/04Yttrande av Europeiska centralbanken av den 11 oktober 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex (CON/2001/33) 5

II Förberedande rättsakter med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
2001/C 295/05Initiativ från Konungariket Nederländerna inför antagandet av rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 7
2001/C 295/06Initiativ från Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Konungariket Spanien och Förenade kungariket inför antagandet av rådets rambeslut om gemensamma utredningsgrupper 9
SV
Top