EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:244:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 244, 01 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 244
44. årgången
1 september 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 244/01Eurons växelkurs 1
2001/C 244/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 2
2001/C 244/03Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2107 - TXU Germany/Stadtwerke Kiel) (1) 3
2001/C 244/04Anmälan av en tidigare anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2276 - The Coca-Cola Company/Nestlé/JV) (1) 4
Europeiska centralbanken
2001/C 244/05Yttrande från Europeiska centralbanken av den 17 augusti 2001 på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission om två utkast till kommissionsförordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde (CON/2001/18) 5
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2001/C 244/06Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt" för att inkludera deltagare från de "Nya Associerade Staterna" (NAS) - Ansökningsomgångens referens: Growth 2001 NAS 7
SV(1) Text av betydelse för EES
Top