EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:103:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 103, 03 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 103
44. årgången
3 april 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 103/01Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 4,75 % den 1 april 2001 - Eurons växelkurs 1
2001/C 103/02Tillkännagivande för importörer I gemenskapen som importerar vissa produkter med ursprung I kina vilka omfattas av kvantitativa kvoter 2
2001/C 103/03Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och en interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av samma produkt med ursprung i Konungariket Thailand 5
2001/C 103/04Anmälan av gemensamma företag (Ärende COMP/38.089 - TF6 och Série Club) (1) 7
Europeiska centralbanken
2001/C 103/05Yttrande från Europeiska centralbanken av den 2 mars 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 såvitt avser omklassificering av betalningar som grundar sig på swappavtal och framtida räntesäkringsavtal (FRA) (CON/00/10) 8
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europaparlamentet
2001/C 103/06Skriftliga frågor med svar som är publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 103 E 10
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 103 E
Kommissionen
2001/C 103/07Inbjudan att lämna förslag om kurser till Comenius/Grundtvig-katalogen (Sokrates-programmet) 11
SV(1) Text av betydelse för EES
Top