Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:060:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 60, 24 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 60
44. årgången
24 februari 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 60/01Eurons växelkurs 1
2001/C 60/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 2
2001/C 60/03Statligt stöd - Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter om stöd C 64/2000 - Nedsatt skattesats för biobränslen (1) 4
2001/C 60/04Offentliggörande, i enligt med artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92, av en begäran om ändring på en eller flera punkter i produktspecifikationen för en beteckning som registrerats enligt artikel 17 eller artikel 6 i samma förordning 15
2001/C 60/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2282 - BT/Esat Digifone) (1) 17
2001/C 60/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2353 - RWE/Hidroeléctrica del Cantábrico) (1) 18
2001/C 60/07Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EG (1) 19
SV(1) Text av betydelse för EES
Top