EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:019:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 19, 20 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 19
44. årgången
20 januari 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 19/01Eurons växelkurs 1
2001/C 19/02Statligt stöd (Artiklarna 87-89 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) Meddelande från kommissionen enligt artikel 88.2 i EG-fördraget till övriga medlemsstater och andra berörda parter om stöd C 79/1999 till Rover Longbridge, Förenade kungariket (1) 2
2001/C 19/03Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 3
2001/C 19/04Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 5
2001/C 19/05Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk 7
2001/C 19/06Inbjudan att inkomma med ansökningar om tillstånd för utvinning av kolväten i sektor P8 16
2001/C 19/07Inbjudan att inkomma med ansökningar om tillstånd för utvinning av kolväten i sektor Q13 16
2001/C 19/08Förteckning över godkända företag - Artikel 92.3 första stycket i förordning (EG) nr 1623/2000 (om inledande av offentlig auktion av vinalkohol för användning som bioetanol inom bränslesektorn i Europeiska gemenskapen) 17
Europeiska investeringsbanken
2001/C 19/09Europeiska centralbankens yttrande av den 20 december 2000 på begäran av Europeiska unionens råd i enlighet med artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende förslag till rådets förordning om skydd av euron mot förfalskning (CON/00/20) 18
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Kommissionen
2001/C 19/10Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran för bidrag för export av helt slipat längkornigt ris till vissa tredje länder 20
2001/C 19/11Beslut av Världshandelsorganisationens tvistlösningspanel om att en skyddsåtgärd som Amerikas förenta stater tillämpar inte är förenlig med WTO-avtalen 20
SV(1) Text av betydelse för EES
Top