EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:274E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 274, 26 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 274 E
43. årgången
26 september 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2000/C 274 E/01Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att främja en fullständig integrering av miljöaspekterna i utvecklingsprocessen i utvecklingsländerna
(KOM(2000) 55 slutlig - 1999/0020(COD)) (1)
1
2000/C 274 E/02Förslag till rådets beslut om att inrätta en kommitté för social trygghet
(KOM(2000) 134 slutlig - 2000/0055(CNS)) (1)
12
2000/C 274 E/03Ändrat förslag till rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn
(KOM(2000) 151 slutlig - 1999/0110(CNS))
13
2000/C 274 E/04Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och rådets direktiv 1999/29/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder
(KOM(2000) 162 slutlig - 2000/0068(COD)) (1)
28
2000/C 274 E/05Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen
(KOM(2000) 137 slutlig - 2000/0060(COD)) (1)
32
2000/C 274 E/06Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 106 om typgodkännande av däck till jordbruksfordon och släpvagnar till dessa fordon
(KOM(2000) 160 slutlig - 2000/0051(AVC)) (1)
34
2000/C 274 E/07Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
(KOM(2000) 181 slutlig - 1999/0127(COD)) (1)
66
2000/C 274 E/08Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 105 om typgodkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods med avseende på deras speciella konstruktionsegenskaper
(KOM(2000) 172 slutlig - 2000/0075(AVC)) (1)
76
2000/C 274 E/09Ändrat förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/53/EEG om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar
(KOM(2000) 213 slutlig - 1999/0191(CNS)) (1)
88
2000/C 274 E/10Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gränsvärden för bensen och koloxid i luften
(KOM(2000) 223 slutlig - 98/0333(COD)) (1)
91
2000/C 274 E/11Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg
(KOM(2000) 185 slutlig - 1999/0083(COD)) (1)
103
2000/C 274 E/12Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Republiken Cypern om samarbete på området för små och medelstora företag inom ramen för det tredje fleråriga programmet för små och medelstora företag inom Europeiska unionen (1997-2000)
(KOM(2000) 242 slutlig - 2000/0099(CNS))
109
2000/C 274 E/13Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71
(KOM(2000) 186 slutlig - 2000/0070(COD)) (1)
113
2000/C 274 E/14Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om det finansiella instrumentet för miljön (Life)
(KOM(1999) 305 slutlig - 98/0336(COD)) (1)
116
SV(1) Text av betydelse för EES
Top