Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:117:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 117, 26 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 117
43. årgången
26 april 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Marssessionen 2000
2000/C 117/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok — Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister 1
2000/C 117/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 6
2000/C 117/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Genomförande av en strukturerad social dialog inom de alleuropeiska transportkorridorerna 12
2000/C 117/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Kommissionens preliminära utkast till förordning om tillämpning av artikel 81.3 i EG-fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 479/92 19
2000/C 117/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Sammanfattning av de första månaderna med en gemensam valuta 23
2000/C 117/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Regeringskonferensen 2000 — EU:s ekonomiska och sociala kommittés roll 28
2000/C 117/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen — En samordnad strategi för att modernisera social trygghet 33
2000/C 117/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Ungerns väg mot EU-medlemskap 38
2000/C 117/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 47
2000/C 117/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 3448/93 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter 51
2000/C 117/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Den sociala ekonomin och inre marknaden 52
2000/C 117/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoandra gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), i fråga om ftalater, och om ändring av rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet 59
2000/C 117/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Sysselsättning, ekonomiska reformer och social sammanhållning — Mot ett Europa i innovationens och kunskapens tecken 62
SV
Top