Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:075:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 75, 15 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 75
43. årgången
15 mars 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Januarisessionen 2000
2000/C 75/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Initiativ från Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Finland inför antagandet av rådets förordning om insolvensförfaranden, förelagt rådet den 26 maj 1999 1
2000/C 75/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Den europeiska luftfartsnäringen: från inre marknad till globala utmaningar 4
2000/C 75/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (kodifierad version) 11
2000/C 75/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring för fjärde gången av förordning (EG) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring för fjärde gången av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer 13
2000/C 75/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter 14
2000/C 75/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) 15
2000/C 75/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om fastställande av riktlinjer för program inom ramen för gemenskapsinitiativet Equal för vilka medlemsstaterna uppmanas lämna in förslag till stöd 16
2000/C 75/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klarläggande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 i fråga om principerna för registrering av skatter och sociala avgifter 19
2000/C 75/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt — övergångsbestämmelser för Republiken Österrike och Republiken Portugal 21
2000/C 75/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar 22
2000/C 75/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning (EG) om samordning av de sociala trygghetssystemen 29
2000/C 75/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer 34
2000/C 75/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Ändrat förslag till rådets förordning (EG) om gemenskapsmönster 35
2000/C 75/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Att förbättra turismens sysselsättningspotential 37
SV
Top