Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:054:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 54, 25 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 54
43:a årgången
25 februari 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 1999-2000
Sammanträdesperioden 13-17 september 1999
Måndag 13 september 1999
(2000/C 54/01)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 2
3. Parlamentets sammansättning 2
4. De interparlamentariska delegationernas och de gemensamma parlamentarikerkommittéerna presidier 2
5. Utskottens sammansättning 3
6. Mottagna dokument 3
7. Vidarebefordran av avtalstexter från rådet 11
8. Hänvisningar till utskott 11
9. Tolkning av arbetsordningen 12
10. Arbetsplan 12
11. Anslagsöverföringar 13
12. Talartid 15
13. Oberoende expertkommittéens andra rapport (uttalande med debatt) 15
14. Tidsplan för budgeten (Tilläggs- och ändringsbudget 1, 3 och 4) 15
15. Oavsiktlig förorening av havet ***I (debatt) 16
16. Miljötillsyn ***I (debatt) 16
17. Föredragningslista för nästa sammanträde 16
18. Sammanträdets avslutande 16
NÄRVAROLISTA 17
Tisdag 14 september 1999
(2000/C 54/02)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 18
1. Sammanträdets öppnande 18
2. Mottagna dokument 18
3. Aktuell och brådskande debatt (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 19
4. Åtgärder vidtagna beträffande oavslutade ärenden (artikel 185 i arbetsordningen) 20
5. Sammansättning av utskotten och AVS-EU:s gemensamma församling 20
6. Meddelande från miljöutskottet 21
7. Val av kommissionen (uttalande med debatt) 21
8. Justering av protokollet från föregående sammanträde 21
9. Tolkning av arbetsordningen 22
10. Val av kommissionen (fortsättning på debatten) 22
11. Förslag till allmän budget - Budget 2000 (presentation) 23
12. Föredragningslista 23
13. Föredragningslista för nästa sammanträde 23
14. Sammanträdets avslutande 23
BILAGA I: Åtgärder vidtagna angående oavslutade ärenden 24
BILAGA II: Förteckning över ledarmöter i Europaparlamentets delegation av AVS-EU:s gemensamma församling 26
NÄRVAROLISTA 27
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 28
Tolkning av arbetsordningen 28
Onsdag 15 september 1999
(2000/C 54/03)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 30
1. Sammanträdets öppnande 30
2. Parentation 30
3. Justering av protokollet från föregående sammanträde 30
4. Mottagna dokument 30
5. Ett område med frihet, rättvisa och säkerhet (uttalanden med debatt) 31
6. Välkomsthälsning 31
7. Ett område med frihet, rättvisa och säkerhet (fortsättning på debatten) 31
8. Välkomsthälsning 31
9. Ett område med frihet, rättvisa och säkerhet (fortsättning på debatten) 31
10. Situationen i Östtimor (uttalande med debatt) 32
OMRÖSTNING
11. Val av kommissionen (omröstning) 32
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
12. Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/1999, 3/1999 och 4/1999 (debatt) 33
13. Situationen i Östtimor (fortsättning på debatten) 34
14. Frågestund (frågor till rådet) 34
15. Föredragningslista för nästa sammanträde 36
16. Sammanträdets avslutande 36
NÄRVAROLISTA 37
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 39
Gemensam resolution - ″Prodi-kommissionen″ 39
B5-0064/99 - Val av kommissionen - punkt 1 40
B5-0064/99 - Val av kommissionen - punkt 2 42
B4-0064/99 - Val av kommissionen - punkt 3 43
B4-0064/99 - Val av kommissionen - punkt 4 45
B4-0064/99 - Val av kommissionen - i sin helhet 46
ANTAGNA TEXTER
Val av Europeiska kommissionen
a) B5-0065, 0066, 0068 och 0075/1999
Resolution om ”Prodi-kommissionen” 49
b) B5-0064/1999
Beslut om valet av den nominerade kommissionen 51
Torsdag 16 september 1999
(2000/C 54/04)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 52
1. Sammanträdets öppnande 52
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 52
3. Parlamentets sammansättning 52
4. Vidarebefordran av rådets avtalstexter 52
5. Anslagsöverföringar 53
6. Europeiska byrån för återuppbyggnad * - Situationen i Kosovo (debatt) 53
7. Tionde EG-UNRWA-konventionen (1999-2001) * (debatt) 53
8. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 54
OMRÖSTNING
9. Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/99, 3/99 och 4/99 (omröstning) 54
10. Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 55
11. Sysselsättning och socialfrågor ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 55
12. Miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 55
13. Jordbruk och landsbygdens utveckling ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 55
14. Regionalpolitik, transport och turism ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 56
15. Kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 56
16. Oavsiktlig förorening av havet ***I (omröstning) 56
17. Miljötillsyn ***I (omröstning) 56
18. Välkomsthälsning 57
19. Ett område med frihet, rättvisa och säkerhet (omröstning) 57
20. Situationen i Östtimor (omröstning) 58
21. Europeiska byrån för återuppbyggnad * (omröstning) 58
22. Tionde EG-UNRWA-konventionen (1999-2001) * (omröstning) 59
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
23. Finanskrisen i Ryssland (uttalande med debatt) 60
AKTUELL OCH BRÅDSKANDE DEBATT
24. Jordbävning i Turkiet och Grekland (debatt) 60
25. Dagestan (debatt) 60
26. Mänskliga rättigheter (debatt) 61
27. Lusakaavtalet (debatt) 61
28. Jordbävning i Turkiet och Grekland (omröstning) 62
29. Dagestan (omröstning) 62
30. Mänskliga rättigheter (omröstning) 63
31. Lusakaavtalet (omröstning) 64
SLUT PÅ AKTUELL OCH BRÅDSKANDE DEBATT
32. Utskottens sammansättning 64
33. Föredragningslista för nästa sammanträde 64
34. Sammanträdets avslutande 64
NÄRVAROLISTA 65
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 66
Betänkande Dührkop Dührkop och Fabra Vallés A5-0009/99 - resolution 66
Betänkande Hatzidakis A5-0005/99 - resolution 67
Betänkande McKenna A5-0003/99 - resolution 68
B5-0116/99 - Tampere - ändring 1 69
B5-0116/99 - Tampere - i sin helhet 71
ANTAGNA TEXTER
1. Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/99, 3/99 och 4/99
A5-0009/1999
Resolution om förslagen till tilläggs- och ändringsbudget nr 1, 3 och 4 till Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 1999 (C5-0021/1999, C5-0074/1999 och C5-0136/1999) 73
2. Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ***I (förfarande utan debatt)
A5-0012/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om pågående lagstiftningsförfaranden på området för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 74
3. Sysselsättning och socialfrågor ***I (förfarande utan debatt)
A5-0006/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om pågående lagstiftningsförfaranden på området sysselsättning och socialfrågor (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 75
4. Miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I (förfarande utan debatt)
A5-0004/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution för pågående lagstiftningsförfaranden på området för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 76
5. Jordbruk och landsbygdens utveckling ***I (förfarande utan debatt)
A5-0011/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om pågående lagstiftningsförfaranden på området för jordbruk och landsbygdens utveckling (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 78
6. Regionalpolitik, transport och turism ***I (förfarande utan debatt)
A5-0005/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om pågående lagstiftningsförfaranden på området för regionalpolitik, transport och turism (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 79
7. Kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor ***I (förfarande utan debatt)
A5-0007/1999
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om pågående lagstiftningsförfaranden på området för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor (kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande) (SEK(1999) 581 - C4-0219/1999) 81
8. Oavsiktlig förorening i havet ***I
A5-0003/1999
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening i havet (KOM(1998) 769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (tidigare 1998/0350(SYN)) 82
Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslaget till rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening i havet (KOM(1998) 769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (f.d. 1998/0350(SYN)) 88
9. Minimikriterier för miljötillsyn ***I
A5-0002/1999
Förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (KOM(1998) 772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (tidigare 1998/0358(SYN)) 89
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (KOM(1998) 772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (tidigare 1998/0358(SYN)) 92
10. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
a) B5-0110/1999
Resolution om utarbetande av stadgan om de grundläggande rättigheterna 93
b) B5-0116/1999
Resolution om Europeiska rådets extra möte om området med frihet, säkerhet och rättvisa (Tammerfors den 15-16 oktober 1999) 93
11. Situationen i Östtimor
B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 och 0115/1999
Resolution om Östtimor 97
12. Europeiska byrån för återuppbyggnad *
A5-0013/1999
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1628/1996 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, bland annat om inrättande av Europeiska byrån för återuppbyggnad (KOM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132(CNS)) 99
13. Tionde EG-UNRWA-konventionen (1999-2001) *
A5-0010/1999
Förslag till rådets beslut om att godkänna texten till en tionde EG-UNRWA-konvention för åren 1999-2001 innan konventionen undertecknas av kommissionen och Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (KOM(1999) 334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om att godkänna texten till en tionde EG-UNRWA-konvention för åren 1999-2001 innan konventionen undertecknas av kommissionen och Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (KOM(1999) 334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
14. Jordbävning i Turkiet och Grekland
a) B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 och 0109/1999
Resolution om jordbävningen i Turkiet 107
b) B5-0074, 0076, 0086, 0089 och 0102/1999
Resolution om jordbävningskatastrofen i Aten den 7 september 1999 107
15. Dagestan
B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 och 0103/1999
Resolution om den väpnade konflikten i Dagestan 108
16. Mänskliga rättigheter
a) B5-0080, 0092, 0100 och 0105/1999
Resolution om fångar från Kosovo 110
b) B5-0081, 0091, 0096 och 0108/1999
Resolution om Burma 111
c) B5-0079, 0093, 0098 och 0107/1999
Resolution om situationen för spionerianklagade fångar i Iran 112
d) B5-0083, 0097 och 0106/1999
Resolution om mänskliga rättigheter i Togo 113
17. Lusakaavtalet
B5-0070, 0084, 0094, 0099 och, 0101/1999
Resolution om vapenstilleståndsavtalet från Lusaka för området kring de stora sjöarna 114
Fredag 17 september 1999
(2000/C 54/05)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 116
1. Sammanträdets öppnande 116
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 116
3. Mottagna dokument 116
4. Tillstånd att utarbeta betänkanden - Hughes-förfarandet - Gomes-förfarandet 117
5. Förhållandena i Louise Weiss-byggnaden (meddelande följt av frågor) 118
6. Tidsplan för nästa sammanträdesperiod 118
7. Avbrytande av sessionen 118
NÄRVAROLISTA 119
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
INDUUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
REGIUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
TDITekniska gruppen för oberoende ledamöter
NIGrupplösa
SV
Top