Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:040:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 40, 12 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 40
43. årgången
12 februari 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2000/C 40/01Eurons växelkurs 1
2000/C 40/02Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 (f.d. artiklarna 92 och 93) i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningarText av betydelse för EES (1) 2
2000/C 40/03Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 (f.d. artiklarna 92 och 93) i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 4
2000/C 40/04Tillkännagivande om inledande av en översyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa TV-kamerasystem med ursprung i Japan 5
2000/C 40/05Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EGText av betydelse för EES (1) 7
2000/C 40/06Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EGText av betydelse för EES (1) 8
2000/C 40/07Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EGText av betydelse för EES (1) 9
2000/C 40/08Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.1869 - CVC/BTR-Siebe Automotive Sealing Systems)Text av betydelse för EES (1) 10

Rättelser
2000/C 40/09Rättelse till ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom Energi, miljö och hållbar utveckling (1998 till 2002) (Del A: Miljö och hållbar utveckling) Ansökningsomgångens referens: EESD-ENV-99-2. Call (EGT C 330 av den 18.11.1999) 11
SV(1) Text av betydelse för EES
Top