EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:258:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 258, 10 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 258
42. årgången
10 september 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
1999/C 258/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Att hantera förändringar — Högnivågruppen om ekonomiska och sociala konsekvenser av industriell förändringar 1
1999/C 258/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den gemensamma transportpolitiken — Hållbar rörlighet: ett framtidsperspektiv 6
1999/C 258/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel 12
1999/C 258/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning (EG) om åtgärder för att främja bevarande och hållbar förvaltning av tropiska skogar och andra skogar i utvecklingsländerna 13
1999/C 258/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén omFörslag till rådets förordning (EG) om åtgärder för att främja en fullständig integrering av miljöaspekterna i utvecklingsprocessen i utvecklingsländerna 16
1999/C 258/06
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform encefalopati, och
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG i fråga om skrapie
19
1999/C 258/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen 24
1999/C 258/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Vitbok om handel 26
1999/C 258/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen om Sammanhållning och transport 35
SV
Top