EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:198:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 198, 14 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 198
42. årgången
14 juli 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
1999/C 198/01Resolution från Regionkommittén om Reformen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden inom ramen för den politiska debatten om åtgärdspaketet i Agenda 2000 1
1999/C 198/02Yttrande från Regionkommittén om Koldioxidutsläpp inom transportsektorn — utveckling av en gemenskapsstrategi 3
1999/C 198/03Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommission till rådet, Europaparlamentet, Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén Att utveckla ett trafiknät för alla — Varför goda lokala och regionala persontrafikförbindelser är viktiga och hur Europeiska kommissionen kan bidra till att förverkliga dem 8
1999/C 198/04Regionkommitténs yttrande av den 11 mars 1999 om Rättvisa trafikavgifter: En modell för ett stegvist införande av gemensamma avgiftsprinciper för transportinfrastruktur i EU — Vitbok 16
1999/C 198/05Regionkommitténs yttrande om Meddelande från kommissionen till rådet,Europaparlamentet,Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Intermodalitet och intermodal godstransport i Europeiska unionen — Godstransport på systemnivå — Strategier och åtgärder för att förbättra effektivitet, tjänster och hållbarhet 21
1999/C 198/06Regionkommitténs yttrande om Förslag till rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg 27
1999/C 198/07Regionkommitténs yttrande om Vidareutveckling av gemenskapens miljöpolitik och skapandet av en ekologisk union 30
1999/C 198/08Yttrande från Regionkommittén om Kommissionens förslag till rådets direktiv om förbränning av avfall 37
1999/C 198/09Yttrande från Regionkommittén 41
1999/C 198/10Regionkommitténs yttrande om En handlingsplan mot rasism 48
1999/C 198/11Regionkommitténs yttrande om Meddelande från kommissionen om reglering av konsumenttvister utanför domstol och kommissionens rekommendation om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol 56
1999/C 198/12
Meddelande från kommissionen om våld mot barn, ungdomar och kvinnor, och
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett åtgärdsprogram för gemenskapen (Daphne-programmet) (2000-2004) för att förebygga våld mot barn, ungdomar och kvinnor
61
1999/C 198/13Yttrande från Regionkommittén om Utbildning i EU-frågor för lokala och regionala myndigheter i Europa 68
1999/C 198/14Yttrande från Regionkommittén om subsidiaritetsprincipen För en verklig subsidiaritetskultur! En appell från Regionkommittén 73
1999/C 198/15Resolution från Regionkommittén om Anhållandet av Abdullah Öcalan och nödvändigheten av en politisk lösning på kurdfrågan 82
SV
Top