EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:098:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 98, 09 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 98
42:a årgången
9 april 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I Meddelanden
Europaparlamentet
Session 1998/1999
(1999/C 98/01)Protokollet från sammanträdet måndagen den 14 december 1998
Del I: Sammanträdets gång
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Justering av protokoll 1
3. Upphävande av Trakatellis immunitet (slut på förfarandet) 2
4. Sammansättning av utskott och delegationer 2
5. Mottagna dokument 2
6. Hänvisningar till utskott - Tillåtelse att utarbeta betänkanden 7
7. Anslagsöverföringar 7
8. Framställningar 9
9. Arbetsplan 10
10. Talartid 11
11. Aktuell och brådskande debatt (föreslagna ämnen) 11
12. Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/98 (debatt och omröstning) 11
13. Tolkning av arbetsordningen 12
14. 5:e ramprogrammet inom FoTUD (1998-2002) ***III (debatt) 12
15. Delprogram inom FoTUD (1998-2002) * (debatt) 12
16. Föredragningslista för nästa sammanträde 13
Del II: Texter antagna av parlamentet
Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/98
A4-0497/98
Resolution om tilläggs- och ändringsbudget nr 1/98 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 1998 - avsnitt I och III
14
(1999/C 98/02)Protokollet från sammanträdet tisdagen den 15 december 1998
Del I: Sammanträdets gång
1. Tolkning av arbetsordningen (protest) 20
2. Justering av protokoll 20
3. Mottagna dokument 20
4. Beslut om brådskande förfarande 21
5. Aktuell och brådskande debatt (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 21
6. Ansvarsfrihet 1996 (debatt) 23
7. Allmän budget 1999 (debatt) 23
OMRÖSTNING
8. Tolkning av arbetsordningen (motsättning) 24
9. Statistisk registrering av handel med tonfisk * (artikel 52 i arbetsordningen) 24
10. Allmän verksamhetsram för gemenskapens verksamhet till förmån för konsumenter ***II (artikel 66.7 i arbetsordningen) (omröstning) 24
11. Euron som parallell valuta (förfarande utan debatt) (omröstning) 24
12. Programmet Helios II (förfarande utan debatt) (omröstning) 24
13. 5:e ramprogrammet inom FoTUD (1998-2002) ***III (omröstning) 24
14. Delprogram inom FoTUD (1998-2002)* (omröstning) 25
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
15. Aktuell och brådskande debatt (förteckning över ämnen att ta upp) 27
16. Allmän budget 1999 (fortsättning på debatten) 28
17. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkt 28
18. Resultat från 1998 och årsprogrammet 1999 (uttalande följt av debatt) 29
19. Frågestund (frågor till kommissionen) 29
20. Informationsstrategi för införandet av euron (debatt) 30
21. Regleringsmekanism i händelse av asymmetriska chocker (debatt) 30
22. Statistik över varuhandel ***II (debatt) 30
23. Extern transitering ***II (debatt) 30
24. Omställning av vissa fiskeaktiviteter * (debatt) 30
25. Program för livsmedel till förmån för Ryska federationen * (debatt) 31
26. Föredragningslista för nästa sammanträde 31
Del II: Texter antagna av parlamentet
1. Statistisk registrering av handeln med tonfisk * (artikel 52 i arbetsordningen)
A4-0461/98
Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 858/94 om införande av ett system för statistisk registrering av handeln med tonfisk (Thunnus thynnus) inom gemenskapen (KOM(98)0400 - C4-0476/98 - 98/0221(CNS))
32
Lagstiftningsresolution 32
2. Allmän verksamhetsram för gemenskapens verksamhet till förmån för konsumenter ***II (artikel 66.7 i arbetsordningen)
Rådets gemensamma ståndpunkt antagen inför Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en allmän verksamhetsram för gemenskapens verksamhet till förmån för konsumenter (C4-0657/98 - 98/0028(COD)) 32
3. Euron som parallell valuta (förfarande utan debatt)
A4-0447/98
Resolution om euron som parallell valuta
33
4. Programmet Helios II (förfarande utan debatt)
A4-0471/98
Resolution om rapporten från kommissionen om utvärderingen av det tredje handlingsprogrammet för att bistå personer med funktionshinder (Helios II) 1993-1996 (KOM(98)0015 - C4-0152/98)
35
5. 5:e ramprogrammet inom FoTUD (1998-2002) ***III
A4-0493/98
Beslut om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 - 97/0119(COD))
37
6. Delprogram inom FoTUD (1998-2002) *
a) A4-0451/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002) (KOM(98)0305 - C4-0433/98 - 98/0177(CNS)) 39
Lagstiftningsresolution 60
b) A4-0452/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) inom området ”Ett användarvänligt informationssamhälle” (KOM(98)0305 - C4-0434/98 - 98/0178(CNS)) 60
Lagstiftningsresolution 72
c) A4-0453/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) inom området främjande av en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt (KOM(98)0305 - C4-0435/98 - 98/0179(CNS)) 73
Lagstiftningsresolution 84
d) A4-0454/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) inom området skydd av ekosystem (KOM(98)0305 - C4-0436/98 - 98/0180(CNS)) 84
Lagstiftningsresolution 95
e) A4-0455/98
Förslag till rådets beslut om ett delprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration i syfte att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll (1998-2002) (KOM(98)0305 - C4-0437/98 - 98/0181(CNS)) 96
Lagstiftningsresolution 105
f) A4-0456/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området ”Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998-2002)” (KOM(98)0305 - C4-0438/98 - 98/0182(CNS)) 105
Lagstiftningsresolution 109
g) A4-0457/98
Förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området ”förbättra den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen” (1998-2002) (KOM(98)0305) - C4-0439/98 - 98/0183(CNS)) 110
Lagstiftningsresolution 121
h) A4-0458/98
I. Förslag till rådets beslut om ett delprogram för forskning och teknisk utveckling, inbegripet demonstration, som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för Europeiska gemenskapen med hjälp av direkta åtgärder (1998-2002) (KOM(98)0305 - C4-0440/98 - 98/0184 (CNS)) 122
Lagstiftningsresolution 124
II. Förslag till rådets beslut om ett delprogram för forskning och utbildning som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen med hjälp av direkta åtgärder (1998-2002) (KOM(98)0306 - C4-0431/98 - 98/0188(CNS)) 125
Lagstiftningsresolution 128
i) A4-0459/98
Förslag till rådets beslut om ett delprogram (Euratom) för forskning och utbildning inom området ”skydd av ekosystem” (1998-2002) (KOM(98)0306 - C4-0430/98 - 98/0187(CNS)) 128
Lagstiftningsresolution 133
(1999/C 98/03)Protkollet från sammanträdet onsdagen den 16 december 1998
Del I: Sammanträdets gång
1. Justering av protokoll 141
2. Hänvisningar till utskott 141
3. Mottagna dokument 142
4. Aktuell och brådskande debatt (invändningar) 142
5. Välkomsthälsning 142
6. Europeiska rådet - Österrikes ordförandeskap (debatt) 142
7. Sammansättning av politiska grupper 142
OMRÖSTNING
8. Åtgärdsprogram för gemenskapen avseende förebyggande av personskador ***II (artikel 66.7 i arbetsordningen) (omröstning) 143
9. Djurfoder: saluföring av foderblandningar och foderråvaror ***I (förfarande utan betänkande) (omröstning) 143
10. Djurfoder: organisationen av officiell kontroll ***I (förfarande utan betänkande) (omröstning) 143
11. Märkning av vissa farliga ämnen i Österrike och Sverige ***I (förfarande utan betänkande) (omröstning) 143
12. Konventionen om en internationell kommission till skydd av floden Oder * (förfarande utan betänkande) (omröstning) 143
13. Marina levande tillgångar i Antarktis * (förfarande utan betänkande) (omröstning) 143
14. Ändring av budgetförordningen * (förfarande utan betänkande) (omröstning) 144
15. Statistik över varuhandel medlemsstater emellan ***II (omröstning) 144
16. Extern transitering ***II (omröstning) 144
17. Omställning av vissa fiskeaktiviteter * (omröstning) 144
18. Program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska federationen * (omröstning) 144
19. Resultaten från 1998 och årsprogrammet 1999 (omröstning) 145
20. Informationsstrategi för införandet av euron (omröstning) 145
21. Regleringsmekanism i händelse av asymmetriska chocker (omröstning) 145
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
22. Europeiska rådet - Österrikes ordförandeskap (fortsättning på debatten) 146
23. Mänskliga rättigheter i världen - Befästande av demokrati och rättsstat **I (debatt) 147
24. Mänskliga rättigheter i unionen (debatt) 147
25. Frågestund (frågor till rådet) 147
26. Mänskliga rättigheter i unionen (fortsättning på debatten) 148
27. Förhållanden i fängelser (debatt) 148
28. Försäljning av konsumentvaror samt garantier ***II (debatt) 148
29. Koldioxidutsläppen från nya personbilar **I (debatt) 149
30. Konsumentinformation om bränsleekonomi för nya personbilar **I (debatt) 149
31. Ämnen som bryter ner ozonskiktet **I (debatt) 149
32. Föredragningslista för nästa sammanträde 149
Del II: Texter antagna av parlamentet
1. Åtgärdsprogram för gemenskapen avseende förebyggande av personskador ***II (artikel 66.7 i arbetsordningen)
Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentet och rådets beslut om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende förebyggande av personskador inom ramen för insatserna på folkhälsans område (1999-2003) (C4-0655/98 - 97/0132(COD)) 150
2. Saluföring av foderblandningar och foderråvaror ***I (förfarande utan betänkande)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar och direktiv 96/25/EG om avyttring av foderråvaror (KOM(98)0435 - C4-0459/98 - 98/0238(COD)) 150
3. Djurfoder: organisationen av officiell kontroll ***I (förfarande utan betänkande)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet (KOM(98)0602 - C4-0614/98 - 98/0301(COD)) 150
4. Märkning av vissa farliga ämnen i Österrike och Sverige ***I (förfarande utan betänkande)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG när det gäller märkning av vissa farliga ämnen i Österrike och Sverige (KOM(98)0561 - C4-0629/98 - 98/0290(COD)) 151
5. Konventionen om en internationell kommission till skydd av floden Oder * (förfarande utan betänkande)
Förslag till rådets beslut om slutande, på gemenskapens vägnar, av konventionen om en internationell kommission till skydd av floden Oder (KOM(98)0528 - C4-0589/98 - 98/0278(CNS)) 151
6. Marina levande tillgångar i Antarktis * (förfarande utan debatt)
A4-0449/98
Förslag till rådets förordning om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke avtalsslutande part i Konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(98)0362 - C4-0405/98 - 98/0204(CNS))
151
Lagstiftningsresolution 151
7. Ändring av budgetförordningen (förfarande utan debatt)
A4-0499/98
Beslut om resultaten av medlingen om förslaget till rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(98)0206 - C4-0290/98 - 98/0130(CNS))
152
8. Statistik över varuhandel medlemsstater emellan ***II
A4-0486/98
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt nr (EG) 46/98 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan för att begränsa antalet uppgifter som skall lämnas (C4-0492/98 - 97/0155(COD))
153
9. Extern transitering ***II
A4-0442/98
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför (EG) nr 53/98 antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EEG) nr 2913/92 vad gäller förfarandet för extern transitering (C4-0536/98 - 97/0242(COD))
157
10. Omställning av vissa fiskeaktiviteter *
A4-0463/98
Förslag till rådets beslut om en särskild åtgärd för att främja omställning av vissa fiskeaktiviteter och ändring av rådets beslut nr 97/292/EG (KOM(98)0515 - C4-0543/98 - 98/0274(CNS))
158
Lagstiftningsresolution 160
11. Program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska federationen *
A4-0506/98
Förslag till rådets förordning om ett program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska federationen (KOM(98)0725 - C4-0678/98 - 98/0343(CNS))
160
Lagstiftningsresolution 162
12. Resultaten från 1998 och årsprogrammet 1999
B4-1072, 1073, 1074, 1075, 1076 och 1077/98
Resolution om kommissionens arbetsprogram för 1999
163
13. Informationsstrategi för införandet av euron
A4-0485/98
Resolution om kommissionens meddelande om informationsstrategin för euron (KOM(98)0039 - C4-0125/98)
167
14. Regleringsmekanismen i händelse av asymmetriska chocker
A4-0422/98
Resolution om regleringsmekanismen i händelse av asymmetriska chocker
171
(1999/C 98/04)Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 december 1998
Del I: Sammanträdets gång
1. Föredragningslistan 191
2. Justering av protokoll 191
3. Föredragningslista 191
4. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkt 192
5. Anslagsöverföringar 192
OMRÖSTNING
6. Allmän budget 1999 (omröstning) 193
Bilaga: Antagna ändringsförslag 193
7. Ansvarsfrihet 1996 (omröstning) 194
8. ”Ariane” ***II (förfarande utan debatt) (omröstning) 196
9. ”Kalejdoskop” ***II (förfarande utan debatt) (omröstning) 196
10. Försäljning av konsumentvaror samt garantier ***II (omröstning) 196
11. Befästande av demokrati och rättsstat **I (omröstning) 197
12. Koldioxidutsläpp från nya personbilar **I (omröstning) 198
13. Konsumentinformation om bränsleekonomi för nya personbilar **I (omröstning) 198
14. Ämnen som bryter ner ozonskiktet **I (omröstning) 198
15. Europeiska rådet - Det österrikiska ordförandeskapet (omröstning) 199
16. Mänskliga rättigheter i världen (omröstning) 200
17. Mänskliga rättigheter i unionen (omröstning) 201
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
18. Förslag till misstroendevotum (meddelande om ingivning) 206
19. Föredragningslista 206
20. Bombningarna i Irak (debatt) 206
AKTUELL OCH BRÅDSKANDE DEBATT
21. Moldova (debatt) 207
22. Dopning inom idrotten (debatt) 207
23. Välkomsthälsning 207
24. Mänskliga rättigheter (debatt) 207
25. Moldova (omröstning) 208
26. Dopning inom idrotten (omröstning) 208
27. Mänskliga rättigheter (omröstning) 208
SLUT PÅ DEN AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE DEBATTEN
OMRÖSTNING
28. Förhållanden i fängelser (omröstning) 209
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
29. Rasism och främlingsfientlighet (debatt) 210
30. Transport av farligt gods på inre vattenvägar **I (debatt) 211
31. Redaktionellt kvalitet på lagstiftningstexter - ”Bättre lagstiftning” rapport 1997 (debatt) 211
32. Föredragningslista för nästa sammanträde 211
Del II: Texter antagna av parlamentet
1. Allmän budget 1999
A4-0500/98
Resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999 såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) (C4-0600/98) och om ändringsskrivelse 1/99 till det preliminära budgetförslaget för 1999 - Avsnitt III - Kommissionen
212
2. ”Ariane” ***II (förfarande utan debatt)
A4-0504/98
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2085/97/EG om att inrätta ett program för stöd till böcker och läsning inbegripet översättning (Ariane) (12620/98 - C4-0656/98 - 98/0282(COD))
225
3. ”Kalejdoskop” ***II (förfarande utan debatt)
A4-0505/98
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 719/96/EG om upprättandet av ett program för stöd till konstnärliga och kulturella aktiviteter på Europanivå (Kalejdoskop) (12621/98 - C4-0654/98 - 98/0283(COD))
226
4. Försäljning av konsumentvaror samt garantier ***II
A4-0469/98
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (C4-0533/98 - 96/0161(COD))
226
5. Befästande av demokrati och rättsstat **I
A4-0466/98
Utkast till rådets förordning (EG) om fastställande av krav för genomförande av gemenskapsåtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (9581/98 - C4-0507/98 - 97/0191(SYN))
230
Lagstiftningsresolution 239
6. Koldioxidutsläppen från nya personbilar **I
A4-0492/98
Förslag till rådets beslut om att inrätta ett system för att övervaka de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar (KOM(98)0348 - C4-0425/98 - 98/0202(SYN))
240
Lagstiftningsresolution 251
7. Konsumentinformation om bränsleekonomi för nya personbilar **I
A4-0489/98
Förslag till rådets direktiv om tillhandahållande av konsumentinformation om bränsleekonomi vid marknadsföring av nya personbilar (KOM(98)0489 - C4-0569/98 - 98/0272 SYN))
252
Lagstiftningsresolution 260
8. Ämnen som bryter ner ozonskiktet **I
A4-0465/98
Förslag till rådets förordning (EG) om ämnen som bryter ned ozonskiktet (KOM(98)0398 - C4-0580/98 - 98/0228(SYN))
260
Lagstiftningsresolution 266
9. Mänskliga rättigheter i världen
a) A4-0409/98
Resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om Europeiska unionen och den externa dimensionen av mänskliga rättigheter: Från Rom till Maastricht och framöver (KOM(95)0567 - C4-0568/95) 267
b) A4-0410/98
Resolution om de mänskliga rättigheterna i världen 1997-1998 och Europeiska unionens politik för mänskliga rättigheter 270
10. Mänskliga rättigheter i unionen
A4-0468/98
Resolution om respekten för de mänskliga rättigheterna inom Europeiska unionen (1997)
279
11. Moldova
B4-1087, 1100, 1138, 1144 och 1151/98
Resolution om en politisk lösning på Transdnestrienproblemet
290
12. Doping inom idrotten
B4-1086, 1088, 1102, 1119, 1139, 1152 och 1159/98
Resolution om de brådskande åtgärder som skall vidtas mot dopning inom idrott
291
13. Mänskliga rättigheter
a) B4-1092, 1093, 1101, 1123, 1126, 1127, 1131, 1140, 1153 och 1154/98
Resolution om dödsstraff 293
b) B4-1081, 1091, 1132, 1143 och 1150/98
Resolution om Sudan 294
c) B4-1085, 1090, 1103, 1135 och 1142/98
Resolution om religiös intolerans och maktfullkomlighet i Pakistan 295
d) B4-1125, 1134, 1145 och 1156/98
Resolution om mänskliga rättigheter i Iran 296
e) B4-1078, 1109, 1137, 1141 och 1155/98
Resolution om barnsoldater 297
f) B4-1117, 1124 och 1148/98
Resolution om fallen Rufi Osmani, Refik Dauti, Vehbi Bexheti och Alajdin Demiri i före detta jugoslaviska republiken Makedonien 298
14. Förhållanden i fängelser
A4-0369/98
Resolution om fängelseförhållandena i Europeiska unionen: förbättringar och alternativa straff
299
(1999/C 98/05)Protokollet från sammanträdet fredagen den 18 december 1998
Del I: Sammanträdets gång
1. Justering av protokoll 480
2. Mottagna dokument 481
3. Hänvisningar till utskott (Hughes-förfarandet) 482
4. Delegering av beslutanderätt till utskott (artikel 52 i arbetsordningen) 482
5. Transport av farligt gods på inre vattenvägar **I (omröstning) 482
6. Rasism och främlingsfientlighet (omröstning) 482
7. Redaktionell kvalitet på lagstiftningstexter - ”Bättre lagstiftning” - rapport 1997 (omröstning) 483
8. Programmet ”Tempus III” * (debatt och omröstning) 483
9. Ungerns deltagande i ett gemenskapsprogram på det audiovisuella området * (debatt och omröstning) 484
10. Resultatöversikt över den inre marknaden (debatt och omröstning) 484
11. Skriftliga förklaringar upptagna i register (artikel 48 i arbetsordningen) 485
12. Vidarebefordran av texter antagna under innevarande sammanträdesperiod 485
13. Tidsplan för nästa sammanträde 485
14. Avbrytande av sessionen 485
Del II: Texter antagna av parlamentet
1. Transport av farligt gods på inre vattenvägar **I
A4-0435/98
Förslag till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på inre vattenvägar (KOM(97)0367 - C4-0449/97 - 97/0193(SYN))
486
Lagstiftningsresolution 488
2. Rasism och främlingsfientlighet
a) B4-1071/98
Resolution om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism och om ytterligare steg i kampen mot rasdiskriminering 488
b) A4-0478/98
Resolution om meddelande från kommissionen: En handlingsplan mot rasism (KOM(98)0183 - C4-0253/98) 491
3. Redaktionell kvalitet på lagstiftningstexter - ”Bättre lagstiftning” - rapport 1997
a) A4-0498/98
Resolution om förslaget till interinstitutionellt avtal om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet 496
b) A4-0460/98
Resolution om kommissionens rapport till Europeiska rådet - Bättre lagstiftning 1997 (KOM(97)0626 - C4-0656/97) 500
4. Programmet ”Tempus III” *
A4-0464/98
Förslag till rådets beslut om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006) (KOM(98)0454 - C4-0554/98 - 98/0246(CNS))
502
Lagstiftningsresolution 506
5. Ungerns deltagande i ett gemenskapsprogram på det audiovisuella området *
A4-0467/98
Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i associeringsrådet beträffande Ungerns deltagande i ett gemenskapsprogram inom ramen för gemenskapens politik på det audiovisuella området (KOM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS))
507
Lagstiftningsresolution 509
6. Resultatöversikt över den inre marknaden
A4-0402/98
Resolution om ”Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2” (SEK(98)0889 - C4-0444/98)
509
Teckenförklaring
*Rådfrågningsförfarandet
**ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
**IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
***IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
***IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
***IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Angivet förfarande är baserat på den grundlag som föreslagits av kommissionen.)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har ordföranden skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar av utskottens namn
UTRIUtskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
JORDUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
BUDGBudgetutskottet
EKONUtskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
FORSUtskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi
EXTEUtskottet för externa ekonomiska förbindelser
RÄTTUtskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
SYSSUtskottet för socialfrågor och sysselsättning
REGIUtskottet för regionalpolitik
TRANUtskottet för transport och turism
MILJUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
KULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
UTVKUtskottet för utveckling och samarbete
MFRIUtskottet för medborgerliga friheter, rättigheter och inrikesfrågor
INSTUtskottet för institutionella frågor
BUDKBudgetkontrollutskottet
FISKFiskeriutskottet
ARBEUtskottet för arbetsordning, valprövning och ledamöters immunitet
KVINUtskottet för kvinnorättigheter
FRAMUtskottet för framställningar
Förkortningar av de politiska grupperna
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
PPEEuropeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska grupp
UPEGruppen Union för Europa
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
VGruppen De gröna i Europaparlamentet
AREGruppen Europeiska radikala alliansen
I-EDNGruppen oberoende för nationernas Europa
NIGrupplösa
SV
Top