EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:052:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 52, 23 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 52
fyrtioandra årgången
23 februari 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

I Meddelanden
Rådet
1999/C 52/01Förteckning över rådets utnämningar (december 1998 och januari 1999) (sociala området) 1
Kommissionen
1999/C 52/02Eurons växelkurs 3
1999/C 52/03Förteckning över de dokument av betydelse för EES som kommissionen vidarebefordrat till rådet 8.2.-12.2.1999 4
1999/C 52/04Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1338 - Teksid/Renault) (1) 6
1999/C 52/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1415 - BAT/Rothmans) (1) 7
1999/C 52/06Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende nr IV/M.1376 - Cargill/Continental Grain) (1) 8
1999/C 52/07Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende nr IV/M.1370 - Peugeot/Credipar) (1) 8
1999/C 52/08Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 9
1999/C 52/09Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar 11
II Förberedande rättsakter
Kommissionen
1999/C 52/10Ändrat förslag till rådets förordning (EG) om Europeiska regionala utvecklingsfonden 12
1999/C 52/11Ändrat förslag till rådets direktiv om harmonisering av examineringskraven för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (1) 16
III Upplysningar
Europaparlamentet
1999/C 52/12Meddelande om anordnande av allmänt uttagningsprov 19
Kommissionen
1999/C 52/13Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat långkornigt ris till Réunion 20
(1) Text av betydelse för EES
SV
Top