EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:038:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 38, 12 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 38
fyrtioandra årgången
12 februari 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

I Meddelanden
Kommissionen
1999/C 38/01Eurons växelkurs 1
1999/C 38/02Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa delar av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 2
1999/C 38/03Ärende nr IV/37.179 - BBC & Flextech (1) 3
1999/C 38/04Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1447 - Deutsche Post/trans-o-flex) (1) 6
1999/C 38/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1341 - Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook) (1) 7
1999/C 38/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1349 - CVC Capital Partners/Dynoplast) (1) 8
1999/C 38/07Meddelande från kommissionen inom ramen för implementeringen av rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om närmandet av medlemsstaternas lagstiftning rörande anordningar för förbränning av bränslen i gasform (1) 9
II Förberedande rättsakter
Kommissionen
1999/C 38/08Förslag till rådets förordning (EG) om samordning av de sociala trygghetssystemen (1) 10
Rättelser
1999/C 38/09Rättelse till gemensam ståndpunkt (EG) nr 60/98 av den 5 oktober 1998, antagen av rådet inför antagandet av rådets förordning om inrättande av ett särskilt stödsystem för AVS-stater som är traditionella bananleverantörer (EGT C 364 av den 25.11.1998) 32
(1) Text av betydelse för EES
SV
Top