EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:026:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 26, 30 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 26
fyrtioandra årgången
30 januari 1999
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska
unionen
1999/C 26/01Rådets akt av den 3 november 1998 om antagande av regler för Europols analysregister 1
1999/C 26/02Rådets akt av den 3 november 1998 om antagande av regler om sekretesskydd för Europolinformation 10
1999/C 26/03Rådets akt av den 3 november 1998 om antagande av regler om Europols mottagande av information från tredje man 17
1999/C 26/04Rådets akt av den 3 november 1998 om fastställande av regler om Europols yttre förbindelser med tredje länder och organ utan anknytning till Europeiska unionen 19
1999/C 26/05Rådets beslut av den 6 december 1998 om komplettering av definitionen av brottslighetsformen människohandel i bilagan till Europolkonventionen 21
1999/C 26/06Rådets beslut av den 3 december 1998 om att ge Europol i uppdrag att behandla brott som har begåtts eller misstänks bli begångna i samband med terroristaktiviteter som riktar sig mot liv, hälsa, personlig frihet och egendom 22
1999/C 26/07Rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol 23
1999/C 26/08Europols styrelses akt den 1 oktober 1998 om antagande av dess arbetsordning 82
1999/C 26/09Europols styrelses akt av den 15 oktober 1998 om sambandsmännens rättigheter och skyldigheter 86
1999/C 26/10Europols styrelses akt av den 15 oktober 1998 om antagande av regler om Europols yttre förbindelser med organ med anknytning till Europeiska unionen 89
SV
Top