EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:169:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 169, 04 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 169
fyrtioförsta årgången
4 juni 1998
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

I Meddelanden
Rådet
98/C 169/01Rådets slutsatser av den 30 april 1998 om införande av hälsoskyddskrav i gemenskapens politik 1
98/C 169/02Rådets slutsatser av den 30 april 1998 om överförbar spongiform encefalopati (TSE) 2
Kommissionen
98/C 169/03Ecu 3
98/C 169/04Genomsnittspriser och representativa priser för bordsvinstyper på de olika försäljningsställena 4
98/C 169/05Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1150 - Schweizer Rück/NCM) (1) 5
98/C 169/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1137 - Exxon/Shell) (1) 6
98/C 169/07Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1201 - DuPont/Merck) (1) 7
98/C 169/08Statligt stöd - C 6/97 - Förbundsrepubliken Tyskland (1) 8
98/C 169/09Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 12
98/C 169/10Underrättelse från Nederländerna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1) 13
Europeiska monetära institutet
98/C 169/11Yttrande från Europeiska monetära institutets råd enligt artikel 109l.1, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 50 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken på rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Europeiska centralbankens (ECB) direktion 14
II Förberedande rättsakter
III Upplysningar
Kommissionen
98/C 169/12Odysseus-programmet: Årsprogram 1998 (1) 15
(1) Text av betydelse för EES
SV
Top