EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:091:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 91, 26 mars 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 91
fyrtioförsta årgången
26 mars 1998
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I Meddelanden
Rådet
98/C 91/01Gemensam ståndpunkt (EG) nr 13/98 av den 19 december 1997, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 189c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten 1
98/C 91/02Gemensam ståndpunkt (EG) nr 14/98 av den 12 februari 1998, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 189c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av rådets direktiv om ändring av direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) 28
98/C 91/03Gemensam ståndpunkt (EG) nr 15/98 av den 12 februari 1998, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 189b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror 34
98/C 91/04Gemensam ståndpunkt (EG) nr 16/98 av den 12 februari 1998, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 189b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/33/EG med avseende på nummerportabilitet mellan operatörer och förval av nätoperatörer 42
98/C 91/05Gemensam ståndpunkt (EG) nr 17/98 av den 12 februari 1998, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 189b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 46
SV
Top