EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1997:137:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 137, 3 maj 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 137
fyrtionde årgången
3 maj 1997Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 
  

Kommissionen

97/C 137/01

Räntesats som tillämpas av Europeiska monetära institutet på dess transaktioner i ecu: 4,00 % för maj 1997 Ecu 2 maj 1997

1

97/C 137/02

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 2615/79

2

97/C 137/03

Kommissionens beslut av den 25/03/1997 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.786 - BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig).

3

97/C 137/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.915 - Tyco/ADT)

4

97/C 137/05

Anmälan av ett avtal (Ärende IV/36.442 - Inmarsat)

5

97/C 137/06

STATLIGT STÖD 2/96 Spanien

6

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Kommissionen

97/C 137/07

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 87/102/EEG (ändrat genom direktiv 90/88/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter; enhetlig matematisk formel för beräkning av effektiv ränta

9

 
  

III Upplysningar

 
  

Kommissionen

97/C 137/08

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Anbudsinfordran som offentliggjorts av Norge i enlighet med artikel 4.1 d) i den akt som avses i punkt 64 a i bilaga XIII i EES-avtalet (rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23. 7. 1992 EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen) i fråga om regelbunden flygtrafik på linjerna Lakselv-Tromsø

15
SV


Top