EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:364:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 364, 4 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 364
trettionionde årgången
4 december 1996Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 
  

Kommissionen

96/C 364/01

Räntesats som tillämpas av Europeiska monetära institutet på dess transaktioner i ecu: 4,00 % för december 1996 Ecu 3 december 1996

1

96/C 364/02

Sammanfattning av aktuella anbud, publicerade i Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, som finansieras av Europeiska gemenskapen genom Europeiska utvecklingsfondens (EUF) eller Europeiska gemenskapernas budget (vecka: 26-30 november 1996)

2

96/C 364/03

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Varvsindustrin: Tak för produktionsstöd

2

96/C 364/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

3

96/C 364/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende nr IV/M.779 — Bertelsmann/CLT) (1)

3

96/C 364/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende nr IV/M.836 — Gillette/Duracell) (1)

4

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Kommissionen

96/C 364/07

Förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt program för att främja den språkliga mångfalden inom gemenskapen i informationssamhället

5

96/C 364/08

Ändrat förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt program för att främja den språkliga mångfalden inom gemenskapen i informationssamhället

11

 
  

III Upplysningar

 
  

Kommissionen

96/C 364/09

EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 - Stiftelse

24

96/C 364/10

Phare - Maskin- och programvara Meddelande om anbudsinfordran utfärdad av Europeiska kommissionen på litauiska regeringens vägnar för ett projekt finansierat inom ramen för Phare-programmet

25

96/C 364/11

Sammanställning av en lista över potentiella värderare INFO 2000-programmet - Stimulering av utveckling och användning av informationsinnehåll i multimedia (1996-1999) och MLIS-programmet flerspråkigt informationssamhälle, flerårigt program för att främja den europeiska språkliga mångfalden i informationssamhället (1997-1999) Meddelande om uppmaning till intresseanmälan

26

 
  

Rättelser

 

96/C 364/12

Rättelse till kommissionens meddelande om examensbevis, utbildningsbevis och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet som medlemsstaterna ömsesidigt erkänner (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 205 av den 16 juli 1996)

28

96/C 364/13

Nyskapande åtgärder avsedda för kvinnliga jordbrukare och kvinnor på landsbygden (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 284 av den 27.9.1996, s. 21)

28

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SV


Top