EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:284:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 284, 27 september 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 284
trettionionde årgången
27 september 1996Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 
  

Kommissionen

96/C 284/01

Ecu 26 september 1996

1

96/C 284/02

STATLIGT STÖD C 48/95 (ex N 295/95 och ex N 296/95) Belgien

2

96/C 284/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

3

96/C 284/04

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. den 15 augusti 1996 t.o.m. den 15 september 1996 (Offentliggörande i enlighet med artikel 12 eller artikel 34 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93)

6

96/C 284/05

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. den 15 augusti 1996 t.o.m. den 15 september 1996 (Beslut fattat/fattade i enlighet med artikel 14 i direktiv 75/319/EEG eller artikel 22 i direktiv 81/851/EEG)

7

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Kommissionen

96/C 284/06

Förslag till rådets förordning (EG) om ingående av ett avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska gemenskapen och Litauen

8

Avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska gemenskapen och Litauen

9

Protokoll om fastställande av de villkor som rör tidsbegränsade samarbetsprojekt och gemensamma företag som föreskrivs i avtalet om fiskeförbindelser mellan Europeiska gemenskapen och Litauen

13

96/C 284/07

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import ill gemenskapen av sådana produkter

18

 
  

III Upplysningar

 
  

Europaparlamentet

Ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

96/C 284/08

Meddelande om allmänt uttagningsprov

20

  

Kommissionen

96/C 284/09

EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 - Stiftelse

21

96/C 284/10

Nyskapande åtgärder avsedda för kvinnliga jordbrukare och kvinnor på landsbygden Meddelande om förslagsinlämning till pilotåtgärder och demonstrationsprojekt avseende nyskapande åtgärder avsedda för kvinnliga jordbrukare och kvinnor på landsbygden

21

96/C 284/11

Konsulttjänster - "Air Quality" Anbudsinfordran

23
SV


Top