EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:153:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 153, 28 maj 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 153
trettionionde årgången
28 maj 1996Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 

......

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Ekonomiska och sociala kommittén

  

Februarisessionen 1996

96/C 153/01

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén över "Förslag till parlamentets och rådets direktiv om ändring för åttonde gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar gällande klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen"

1

96/C 153/02

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om de åtgärder som skall vidtas mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg"

2

96/C 153/03

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Sammanhållningens framtid och innebörden på lång sikt för strukturfonderna"

5

96/C 153/04

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— "Meddelande från kommissionen om utvecklingen av gemenskapens järnvägar",
— "Tillämpning av direktiv 91/440/EEG: Framtida åtgärder för utveckling av järvägarna", och
— "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar"

16

96/C 153/05

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sammankoppling inom telekommunikation i syfte att garantera en allmän tjänst och driftskompatibilitet genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät"

21

96/C 153/06

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "En europeisk barnkulturpolitik"

27

96/C 153/07

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om minimikrav för förbättring av säkerhets- och hälsoskydd för arbetstagare som kan utsättas för risker i explosiva miljöer"

35

96/C 153/08

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om rätt för tredjelandsmedborgare att resa inom gemenskapen"

38

96/C 153/09

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare"

45

96/C 153/10

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjärderfä och kläckningsägg", och
— "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 91/494/EEG om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjärderfä inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje land"

46

96/C 153/11

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— "Förslag till rådets direktiv för gemenskapsåtgärder för kontroll av vanlig svinpest" (kodifierad version),
— "Förslag till rådets direktiv om icke önskvärda ämnen och produkter i djurfoder" (kodifierad version), och
— "Förslag till rådets förordning (EG) om en gemensam organisation av marknaden för mjölk och mjölkprodukter" (kodifierad version)

49

96/C 153/12

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Ändrat förslag till rådets förordning (EG) om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna" (kodifierad version)

50

96/C 153/13

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av potatisplantor" (kodifierad version),
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av sockerbetsfrön" (kodifierad version),
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av frön från oljeväxter och fiberplantor" (kodifierad version), och
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av foderväxtfrön" (kodifierad version)

51

96/C 153/14

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av grönsaksfrön" (kodifierad version),
— "Förslag till rådets direktiv om saluföring av spannmålsutsäde" (kodifierad version), och
— "Förslag till rådets direktiv om en gemensam förteckning över varieteter av jordbruksgrödor" (kodifierad version)"

52

96/C 153/15

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak och om fastställande av garantitröskeln för bladtobak per tobakssort för skördarna 1996 och 1997"

53

96/C 153/16

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Enhetliga regler för direktinvesteringar"

55
SV


Top