Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1995:200:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 200, 4 augusti 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 200
trettioåttonde årgången
4 augusti 1995Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 
  

Rådet

95/C 200/01

Resolution antagen av företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 10 juli 1995 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, 30 juni 1982 och 14 juli 1986 om införande av ett enhetligt utformat pass

1

  

Kommissionen

95/C 200/02

ECU 3 augusti 1995

2

95/C 200/03

Meddelande från kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 Införande av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Portugal

3

95/C 200/04

Kommissionens meddelande med anledning av det förfarande som fastställs i artikel 4.1. a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 Åläggande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik inom Portugal

7

95/C 200/05

Förhandsanmälan av ett samriskföretag (Ärende nr IV/35640 - Cummins-Wärtsilä)

9

95/C 200/06

Meddelande om att inte motsätta sig en anmäld fusion (Ärende nr IV/M.616 — Swissair/Sabena)

10

95/C 200/07

STATLIGA STÖD C 50/94 (ex NN 85/93) Frankrike

10

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Kommissionen

95/C 200/08

Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EEG) nr 1956/88 av den 9 juni 1988 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för den ordning för ömsesidig internationell inspektion som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

15

95/C 200/09

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 189/92 om föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO)

16

 
  

III Upplysningar

 
  

Kommissionen

95/C 200/10

Sakkunnig Uppmaning till anbudsgivning (öppet förfarande) avseende en befattning som sakkunnig vid GD XIII

17

95/C 200/11

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Toulon och Bastia

18

95/C 200/12

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Toulon och Ajaccio

19

95/C 200/13

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Nice och Figari

21

95/C 200/14

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Nice och Calvi

22

95/C 200/15

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Nice och Bastia

24

95/C 200/16

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Nice och Ajaccio

25

95/C 200/17

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Marseille och Figari

27

95/C 200/18

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Marseille och Calvi

28

95/C 200/19

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Marseille och Bastia

30

95/C 200/20

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Marseille och Ajaccio

31

95/C 200/21

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Paris (Orly) och Figari

33

95/C 200/22

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Paris (Orly) och Calvi

34

95/C 200/23

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Paris (Orly) och Bastia

36

95/C 200/24

Bedrivande av regelbunden lufttrafik Frankrikes anbusinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Paris (Orly) och Ajaccio

37

95/C 200/25

SOKRATES Europeiska Gemenskapens åtgärdsprogram på utbildningsområdet Encadré: sista ansökningstid för vissa åtgärder: september 1995. Se närmare detaljer i slutet av denna presentation

39

95/C 200/26

Phare - Elektronisk utrustning till gränspolisen Anbud nr ZZ9209-01-042 Meddelande om uppmaning till anbudsgivning utfärdad av Europeiska unionens kommission på bulgariska regeringens vägnar för ett projekt finansierat inom ramen för Phare-programmet

43

95/C 200/27

Phare - Byggnadsarbeten Meddelande om anbudsinfordran utfärdad av rumänska regeringen för arbeten finansierade av Europeiska gemenskapen inom ramen för Phare-programmet

43

95/C 200/28

Utbildningsseminarier för journalister Öppet förfarande

44

95/C 200/29

Kortinstallationer och -tjänster Meddelande om varukontrakt Förhandsinformation

46

 
  

Rättelser

 

95/C 200/30

Uppmaning till anbudsgivning för urval av forskningsorgan och -centra, inbegripet Gemensamt forskningscentrum (JRC), universitet eller företag för att tillhandahålla vetenskapliga och tekniska tjänster, som stöd till Europeiska kommissionens verksamheter inom spridning och optimering av FoU-resultat inom ramen för ett konkurrenskraftigt tillvägagångssätt (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 185, 19 juli 1995, s. 25)

47
SV


Top