EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:059:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 059, 19 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 59

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
19 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 av den 11 februari 2021 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU [delgivet med nr C(2021) 773]  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/261 av den 17 februari 2021 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2021) 927]

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/262 av den 17 februari 2021 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av Förenade kungariket inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) (delgivet med nr C(2021) 895)

33

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2021 av kommittén för tjänster och investeringar av den 29 januari 2021 om antagande av en uppförandekod för ledamöter av tribunalen, ledamöter av överprövningstribunalen och medlare [2021/263]

36

 

*

Beslut nr 1/2021 av Gemensamma Ceta-kommittén av den 29 januari 2021 om de administrativa och organisatoriska aspekterna av överprövningstribunalens funktionssätt [2021/264]

41

 

*

Beslut nr 2/2021 av gemensamma Ceta-kommittén av den 29 januari 2021 om antagandet av ett förfarande för att anta tolkningar i enlighet med artiklarna 8.31.3 och 8.44.3 a i Ceta som en bilaga till kommitténs arbetsordning [2021/265]

45

 

*

Beslut nr 2/2021 av kommittén för tjänster och investeringar av den 29 januari 2021 om antagandet av bestämmelser för medling som ska användas av tvistande parter i investeringstvister [2021/266]

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top