EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 402, 1 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 402

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
1 december 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1790 av den 16 november 2020 om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1791 av den 16 november 2020 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

7

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1792 av den 16 november 2020 om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna

13

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/1793 av den 16 november 2020 om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen

21

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1794 av den 16 september 2020 om ändring av del I i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1795 av den 30 november 2020 om godkännande av järnkelat av lysin och glutaminsyra som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1796 av den 30 november 2020 om godkännande av L-glutamin framställt av Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1797 av den 30 november 2020 om godkännande av L-valin framställt av Escherichia coli (KCCM 80159) som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1798 av den 30 november 2020 om godkännande av L-lysinmonohydroklorid framställt av Corynebacterium glutamicum DSM 32932 och L-lysinsulfat framställt av Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1799 av den 30 november 2020 om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som fodertillsats för värphöns och andra äggläggande fåglar (innehavare av godkännandet: Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1800 av den 30 november 2020 om godkännande av mononatriumglutamat framställt genom fermentering med Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1801 av den 30 november 2020 om anpassning av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2020

49

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/1802 av den 27 november 2020 om ändring av användarhandledningen om hur man ska gå till väga för att delta i Emas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (delgivet med nr C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/1803 av den 27 november 2020 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för trycksaker, kontorsmateriel och pappersbärkassar (delgiver med nr C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/1804 av den 27 november 2020 om fastställande av kriterierna för EU-miljömärket för elektroniska bildskärmar [delgivet med nr C(2020) 8156]  ( 1 )

73

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/1805 av den 27 november 2020 om ändring av besluten 2014/350/EU och (EU) 2016/1349 i syfte att förlänga giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till textilprodukter och skodon och för tillhörande bedömnings- och kontrollkrav [delgivet med nr C(2020) 8152]  ( 1 )

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1806 av den 25 november 2020 om godkännande av användningen av frihjulsfunktion med motorn igång i personbilar med förbränningsmotorer och i ej externt laddbara hybridelfordon som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102, (EU) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1807 av den 27 november 2020 om förlängning av den åtgärd som Förenade kungarikets arbetsmiljömyndighet vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF (delgivet med nr C (2020) 8158)

138

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1808 av den 30 november 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1698 vad gäller europeiska standarder för vissa barnartiklar, barnmöbler, stationära träningsredskap och cigaretters benägenhet att orsaka antändning ( 1 )

140

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1809 av den 30 november 2020 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 8591]  ( 1 )

144

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top