EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 065, 4 mars 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
4 mars 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/351 av den 28 februari 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av citronsyra (E 330) i kakao- och chokladvaror ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/352 av den 3 mars 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Ukraina i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning(EU) 2020/353 av den 3 mars 2020 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av stålhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ( EUT L 295, 12.11.2010 )

24

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ( EUT L 044, 14.2.2014 )

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top