EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 146, 5 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 146

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
5 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/911 av den 24 maj 2019 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (Costers del Segre [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/912 av den 28 maj 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/913 av den 29 maj 2019 om förlängt godkännande av lantanumkarbonatoktahydrat som fodertillsats för katter och om upphävande av förordning (EG) nr 163/2008 (innehavare av godkännandet: Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/914 av den 29 maj 2019 om godkännande av ett preparat av Bacillus licheniformis (DSM 28710) som fodertillsats för slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/915 av den 4 juni 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/916 av den 4 juni 2019 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2019

98

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/917 av den 4 juni 2019 om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och övriga krav som krävs för systemet för sammankoppling av insolvensregister i enlighet med artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848

100

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2019/918 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 29 maj 2019 om utnämning av domare i tribunalen

104

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/919 av den 4 juni 2019 om harmoniserade standarder för fritidsbåtar och vattenskotrar till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU

106

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2019 i AVS–EU-ministerrådet av den 23 maj 2019 om delegering av befogenheter till AVS–EU-ambassadörskommittén vad gäller beslutet att anta övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2019/920]

114

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/897 av den 12 mars 2019 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller införande av riskbaserad kontroll av uppfyllelse i bilaga I och genomförande av miljöskyddskrav ( EUT L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top