EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 308, 4 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
4 december 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 av den 3 december 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1883 av den 3 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

30

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1884 av den 3 december 2018 om förlängning och ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU, Euratom) 2018/1885 av den 30 november 2018 om ändring av beslut 96/566/Euratom, EG om bemyndigande av Finland att inte ta hänsyn till vissa kategorier av transaktioner och att använda vissa ungefärliga uppskattningar vid beräkning av underlaget för egna medel som härrör från mervärdesskatt [delgivet med nr C(2018) 7840]

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU, Euratom) 2018/1886 av den 30 november 2018 om ändring av beslut 90/184/Euratom, EEG om bemyndigande för Danmark att inte ta hänsyn till vissa kategorier av transaktioner och att använda vissa ungefärliga uppskattningar vid beräkning av underlaget för egna medel från mervärdesskatt [delgivet med nr C(2018) 7854]

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU, Euratom) 2018/1887 av den 30 november 2018 om ändring av beslut 90/176/Euratom, EEG om bemyndigande för Frankrike att inte ta hänsyn till vissa kategorier av transaktioner och att använda vissa ungefärliga uppskattningar vid beräkning av underlaget för egna medel från mervärdesskatt [delgivet med nr C(2018) 7866]

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1888 av den 3 december 2018 om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Guatemala och Peru

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top