EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:293:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 293, 20 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
20 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1784 av den 9 juli 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller vissa bestämmelser om miljöanpassningsmetoder i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1785 av den 15 november 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1786 av den 19 november 2018 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Chianti Classico” [SUB])

8

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1787 av den 19 november 2018 om ändring och förlängning av beslut 2010/96/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor

9

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1788 av den 19 november 2018 till stöd för det sydösteuropeiska centrumet för kontroll av handeldvapen och lätta vapen (Seesac) för genomförandet av den regionala färdplanen för kampen mot olaglig vapenhandel på västra Balkan

11

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1789 av den 19 november 2018 till stöd för bekämpning av olaglig handel med och spridning av handeldvapen och lätta vapen i medlemsstaterna i Arabförbundet

24

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1790 av den 16 november 2018 om upphävande av beslut 2002/623/EG om vägledande kommentarer avseende miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer [delgivet med nr C(2018) 7513]  ( 1 )

32

 

*

Beslut (Gusp) 2018/1791 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 6 november 2018 om utnämning av EU-uppdragets styrkechef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

34

 

*

Domstolens beslut av den 16 oktober 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

36

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 9 november 2018 om fastställande av de strategiska prioriteringarna EU–Tunisien för perioden 2018–2020 [2018/1792]

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top