EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 20 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
20 juni 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller stöd till hamn- och flygplatsinfrastruktur, vad gäller tröskelvärden för anmälan av stöd till kultur och bevarande av kulturarvet och stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur samt vad gäller stödordningar för regionalt driftstöd i de yttersta randområdena och om ändring av förordning (EU) nr 702/2014 vad gäller beräkningen av stödberättigande kostnader ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1085 av den 19 juni 2017 om ändring av förordning (EG) nr 891/2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1086 av den 19 juni 2017 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 634/2007 vad gäller beskrivningen av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1087 av den 19 juni 2017 om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

24

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/1088 av den 24 mars 2017 om statligt stöd SA. 35484 (2013/C) (f.d. SA. 35484 (2012/NN)) med avseende på vissa delåtgärder i fråga om forskning som finansierats enligt lagen om mjölk och fetter [delgivet med nr C(2017) 1863]

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1089 av den 16 juni 2017 om ändring av bilaga II till beslut 2006/766/EG vad gäller införande av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Georgien och Republiken Kiribati i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera vissa fiskeriprodukter för användning som livsmedel [delgivet med nr C(2017) 4049]  ( 1 )

34

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2011/850/EU av den 12 december 2011 om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten ( EUT L 335, 17.12.2011 )

36

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution ( EUT L 11, 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top