EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:352:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 23 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 352

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
23 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen ( 1 )

1

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/2371 av den 14 december 2016 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

18

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/2372 av den 19 december 2016 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

26

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/2373 av den 22 december 2016 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1127

31

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 av den 12 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

33

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2375 av den 12 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten

39

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2376 av den 13 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för Venus spp. i Italiens territorialvatten

48

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2377 av den 14 oktober 2016 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1394/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2378 av den 21 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställande av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

52

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2379 av den 22 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

55

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2016/2380 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 december 2016 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/1/2016)

57

 

*

Beslut (Gusp) 2016/2381 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 december 2016 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (Eucap Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2382 av den 21 december 2016 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) och om upphävande av beslut 2013/189/Gusp

60

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2383 av den 21 december 2016 om unionens stöd för Internationella atomenergiorganets verksamhet i fråga om nukleärt fysiskt skydd och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

74

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2384 av den 22 december 2016 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av beslut (Gusp) 2016/1136

92

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top