Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 344, 17 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 344

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
17 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/2285 av den 12 december 2016 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2017 och 2018 och om ändring av rådets förordning (EU) 2016/72

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2287 av den 16 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 431/2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur och genomförandeförordning (EU) nr 593/2013 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2288 av den 16 december 2016 om godkännande av piperonylbutoxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2289 av den 16 december 2016 om godkännande av epsilon-momfluorotrin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2290 av den 16 december 2016 om godkännande av perättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 11 och 12 ( 1 )

71

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2291 av den 16 december 2016 om godkännande av L-(+)-mjölksyra som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 1 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2292 av den 16 december 2016 om fastställande av det vägda genomsnittet av de högsta mobiltermineringstaxorna i hela unionen och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2293 av den 16 december 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

79

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2294 av den 16 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

81

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2295 av den 16 december 2016 om ändring av beslut 2000/518/EG, 2002/2/EG, 2003/490/EG, 2003/821/EG, 2004/411/EG, 2008/393/EG, 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU samt genomförandebeslut 2012/484/EU och 2013/65/EU rörande adekvat skydd för personuppgifter i vissa länder i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG [delgivet med nr C(2016) 8353]  ( 1 )

83

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2296 av den 16 december 2016 om inrättande av en oberoende expertgrupp som utsetts som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

92

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2297 av den 16 december 2016 om ändring av beslut 2001/497/EG och 2010/87/EU rörande standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer och till registerförare etablerade i tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG [delgivet med nr C(2016) 8471]  ( 1 )

100

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2298 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/31)

102

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2016/32)

117

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2300 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33)

123

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2016/1877 av den 17 oktober 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) och i arbetsgruppen för vägtransporter ( EUT L 288, 22.10.2016 )

126

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top