EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 248, 24 september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 248

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 september 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd ( 1 )

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1590 av den 18 september 2015 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i V och XIV samt i internationella vatten i bevarandeområdet för kungsfiskar med fartyg som för tysk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1591 av den 18 september 2015 om förbud mot fiske efter makrill i VIIIc, IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 och i VIIIa, VIIIb och VIIId med fartyg som för tysk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1592 av den 18 september 2015 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i unionens vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för tysk flagg

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1593 av den 18 september 2015 om förbud mot fiske efter blåvitling i färöiska vatten med fartyg som för tysk flagg

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1594 av den 21 september 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Rocamadour [SUB])

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1595 av den 21 september 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Zgornjesavinjski želodec [SGB])

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1596 av den 21 september 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Montes de Toledo [SUB])

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1597 av den 23 september 2015 om undantag från genomförandeförordning (EU) nr 615/2014 vad gäller det slutliga datumet för utbetalningen av den första delen av förskottet till de mottagande organisationerna i Grekland för arbetsprogram inom sektorn för olivolja och bordsoliver för år 2015

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1598 av den 23 september 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2015/30)

45

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1600 av den 18 september 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020

53

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland

80

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2015/1602 av den 5 juni 2015 om likvärdighet för den solvens- och tillsynsordning för försäkrings- och återförsäkringsföretag som gäller i Schweiz på grundval av artiklarna 172.2, 227.4 och 260.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

95

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1603 av den 13 augusti 2015 om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 89/686/EEG för att återkalla från marknaden en typ av flythjälpmedel för simutbildning

99

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top