EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:121:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 121, 14 maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 121

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
14 maj 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/768 av den 11 maj 2015 om utvidgning av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 331/2014 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/769 av den 12 maj 2015 om ändring för tvåhundratrettioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/770 av den 13 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/771 av den 7 maj 2015 om den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, när det gäller ändring av bilaga III (Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer) till det avtalet

7

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/772 av den 11 maj 2015 om inrättande av sysselsättningskommittén och om upphävande av beslut 2000/98/EG

12

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/773 av den 11 maj 2015 om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG

16

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10)

20

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen ( EUT L 117, 8.5.2015 )

25

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top