EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 24 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 april 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/638 av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/639 av den 23 april 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kiseldioxid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (E 1209) ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/640 av den 23 april 2015 om ytterligare luftvärdighetsspecifikationer för en viss typ av drift och om ändring av förordning (EU) nr 965/2012

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/641 av den 23 april 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/642 av den 15 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities från Grekland)

25

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/643 av den 15 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik från Irland)

27

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/644 av den 15 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting från Grekland)

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/645 av den 20 april 2015 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer som får genomföra inspektioner enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 [delgivet med nr C(2015) 2496]

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/646 av den 23 april 2015 om bakteriekulturer som är avsedda att minska organiskt material och som släpps ut på marknaden för det ändamålet, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

79

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top