EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:067:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 67, 12 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
12 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/402 av den 11 mars 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/403 av den 11 mars 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 av den 11 mars 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/405 av den 11 mars 2015 om godkännande av alfacypermetrin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/406 av den 11 mars 2015 om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/407 av den 11 mars 2015 om godkännande av propan-2-ol som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 av den 11 mars 2015 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/409 av den 11 mars 2015 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/410 av den 11 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/411 av den 11 mars 2015 i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som införlivas i färger och beläggningar ( 1 )

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ( EUT L 343, 14.12.2012 )

32

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 ( EUT L 22, 28.1.2015, s. 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top