EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:062:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 62, 6 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
6 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/358 av den 3 mars 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cereza del Jerte [SUB])

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/359 av den 4 mars 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/360 av den 5 mars 2015 om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/361 av den 5 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/362 av den 2 mars 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd rörande Förenta staternas begäran om ett WTO-undantag för att kunna förlänga och utöka omfattningen av Förenta staternas Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/363 av den 5 mars 2015 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

24

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/365 av den 4 mars 2015 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård [delgivet med nr C(2015) 1377]  ( 1 )

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för raffinering av olja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp ( EUT L 307, 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top