EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:026:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 26, 31 januari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 26

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
31 januari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/146 av den 26 januari 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/147 av den 30 januari 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/148 av den 28 januari 2015 om förbud mot fiske efter torsk i grönländska vatten i Nafo 1 och grönländska vatten i XIV med fartyg som för tysk flagg

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/149 av den 30 januari 2015 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen metylprednisolon ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/150 av den 30 januari 2015 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen gamitromycin ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/151 av den 30 januari 2015 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen doxycyklin ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/152 av den 30 januari 2015 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen tulatromycin ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/153 av den 30 januari 2015 om undantag från förordning (EG) nr 1918/2006 vad gäller månatliga begränsningar för utfärdande av importlicenser inom ramen för 2015 års tullkvot för olivolja med ursprung i Tunisien

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/154 av den 30 januari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/155 av den 27 januari 2015 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom kommittén för varuhandel som inrättas genom handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, när det gäller antagandet av regler för administration av tullkvoter

22

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/156 av den 27 januari 2015 om förlängning av perioden för tillämpning av genomförandebeslut 2012/232/EU om bemyndigande för Rumänien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

27

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/157 av den 30 januari 2015 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva generatorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon ( EUT L 381, 28.12.2006 )

34

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ( EGT L 318, 27.11.1998 )

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top