EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:240:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 240, 13 augusti 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 240

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
13 augusti 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 873/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 874/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 875/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 876/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 877/2014 av den 8 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 878/2014 av den 12 augusti 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena diklorprop-P, metkonazol och triklopyr ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2014 av den 12 augusti 2014 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 880/2014 av den 12 augusti om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ( 1 )

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 881/2014 av den 12 augusti 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

BESLUT

 

 

2014/527/EU

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut av den 9 juli 2014 om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/32)

26

 

 

RIKTLINJER

 

 

2014/528/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31)

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi ( EUT L 348, 31.12.2010, s. 1 )

39

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84/EU av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel ( EUT L 348, 31.12.2010, s. 74 )

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top