EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 190, 28 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 190

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
28 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 713/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 714/2014 av den 25 juni 2014 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V, och i Medelhavet med fartyg som för grekisk flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 715/2014 av den 26 juni 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket vad gäller förteckningen över de variabler som ska samlas in i 2016 års undersökning om jordbrukets struktur ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2014 av den 27 juni 2014 om inrättandet av det gemensamma pilotprojektet till stöd för generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 718/2014 av den 27 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung ( 1 )

55

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 719/2014 av den 27 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 720/2014 av den 27 juni 2014 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2014–30 juni 2015 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för fryst kött av nötkreatur

65

 

 

BESLUT

 

 

2014/404/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/282/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Österrike

66

 

 

2014/405/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/284/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

69

 

 

2014/406/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/407/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Danmark

71

 

 

2014/407/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/287/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Nederländerna

73

 

 

2014/408/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/290/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovakien

76

 

 

2014/409/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

78

 

 

2014/410/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2014 om inledande av automatiskt utbyte av dna-uppgifter med Belgien

80

 

 

2014/411/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2014 om utnämning av en belgisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

82

 

 

2014/412/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2014 om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

83

 

 

2014/413/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2014 om utnämning av en österrikisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top