EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 104, 8 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 104

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
8 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2014 av den 3 april 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 350/2014 av den 3 april 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 351/2014 av den 3 april 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar(Queso de Murcia al vino [SUB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 352/2014 av den 3 april 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Queso de Murcia [SUB])

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 353/2014 av den 7 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

BESLUT

 

 

(2014/190/EU)

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 3 april 2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2014) 2082]

13

 

 

(2014/191/EU)

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 april 2014 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2014) 2008]

43

 

 

(2014/192/EU)

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6)

72

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

(2014/193/EU)

 

*

Kommissionens rekommendation av den 4 april 2014 om minskning av förekomsten av kadmium i livsmedel ( 1 )

80

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2013/707/EU av den 4 december 2013 som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings-och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder ( EUT L 325, 5.12.2013 )

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top