EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:091:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 091, 27 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.091.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 91

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
27 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 307/2014 av den 24 mars 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 875/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand till följd av en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 308/2014 av den 20 mars 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina [SGB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 309/2014 av den 20 mars 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Aceite de la Comunitat Valenciana (SUB)]

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 310/2014 av den 25 mars 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 311/2014 av den 25 mars 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (1)

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 313/2014 av den 26 mars 2014 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pecorino Sardo (SUB)]

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 314/2014 av den 26 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

 

 

BESLUT

 

 

2014/169/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 24 mars 2014 om ändring av genomförandebeslut 2013/463/EU om godkännande av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Cypern

40

 

 

2014/170/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 24 mars 2014 om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

43

 

 

2014/171/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 mars 2014 om utnämning av en dansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

48

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 191 av den 23.7.2009)

49

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 4/2014 av den 6 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 640/2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 2 av den 7.1.2014)

49

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (EUT L 225 av den 23.8.2013)

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top