EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:089:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 089, 25 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.089.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 89

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
25 mars 2014


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/161/EU av den 11 mars 2014 om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

1

 

*

Rådets beslut 2014/162/EU av den 11 mars 2014 om ändring av beslut 2004/162/EG vad gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014

3

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling

5

 

 

2014/163/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 november 2013 om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram

6

 

 

2014/164/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 februari 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet

7

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 294/2014 av den 20 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Lenteja de Tierra de Campos (SGB)]

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 295/2014 av den 20 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Antequera (SUB)]

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 296/2014 av den 20 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Neufchâtel (SUB)]

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2014 av den 20 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Valençay (SUB)]

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 298/2014 av den 21 mars 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av magnesiumdivätedifosfat som bakpulver och surhetsreglerande medel (1)

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 299/2014 av den 24 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 300/2014 av den 24 mars 2014 om avslutande av det tillfälliga stoppet för ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter

43

 

 

BESLUT

 

 

2014/165/EU

 

*

Rådets beslut av den 3 mars 2014 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget

44

 

 

2014/166/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 21 mars 2014 om ändring av beslut 2005/381/EG vad gäller frågeformuläret för rapportering om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr C(2014) 1726]  (1)

45

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 56 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av strålkastare för mopeder och fordon som behandlas som sådana

77

 

*

Föreskrifter nr 82 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av strålkastare för mopeder utrustade med glödlampor (HS2-lampor)

92

 

*

Föreskrifter nr 119 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av kurvtagningslyktor for motordrivna fordon

101

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top