EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.352.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 352

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
24 december 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

9

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43)

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1410/2013 av den 23 december 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1411/2013 av den 23 december 2013 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 januari 2014

47

 

 

BESLUT

 

 

2013/797/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 16 december 2013 om genomförande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

50

 

*

Rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2013 om Konungariket Spaniens anmälan av en nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [delgivet med nr C(2013) 9089]

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om ett ekonomiskt bidrag från unionen 2013 för att täcka Tysklands, Spaniens, Frankrikes, Nederländernas och Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr C(2013) 8999]

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/EG

65

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/802/EU

 

*

Beslut nr 1/2013 av samarbetsrådet EU–Irak av den 8 oktober 2013 om antagande av arbetsordningen för samarbetsrådet och arbetsordningen för samarbetskommittén

68

 

 

2013/803/EU

 

*

Beslut nr 2/2013 av samarbetsrådet EU–Irak av den 8 oktober 2013 om inrättande av tre specialiserade underkommittéer och antagande av mandatet för dessa

74

 

*

Rekommendation nr 1/2013 av Associeringsrådet EU-Marocko av den 16 december 2013 om genomförandet av handlingsplanen EU–Marocko inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken som genomför den framskjutna ställningen (2013-2017)

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Beslut nr 1/2013 AV gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 6 december 2013 om ändring av bilaga 1 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg

79

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1256/2008 av den 16 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Vitryssland, Folkrepubliken Kina och Ryssland efter ett förfarande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 384/96, med ursprung i Thailand efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i samma förordning, med ursprung i Ukraina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i samma förordning, och om avslutande av förfarandena avseende import av samma produkt med ursprung i Bosnien och Hercegovina samt Turkiet (EUT L 343 av den 19.12.2008, s. 1)

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top