EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:320:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 320, 30 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.320.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 320

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 november 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/694/EU

 

*

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen

1

 

 

2013/695/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 november 2013 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar

7

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2013 av den 27 november 2013 om förbud mot fiske efter sill i IV och VIId samt i EU-vatten i IIa med fartyg som för nederländsk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1219/2013 av den 27 november 2013 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N med fartyg som för fransk flagg

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1220/2013 av den 27 november 2013 om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3M med fartyg som för en EU-medlemsstats flagg

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1221/2013 av den 29 november 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 476/2013 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker fram till slutet av regleringsåret 2013/2014 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 968/2013

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1222/2013 av den 29 november 2013 om godkännande av propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat som fodertillsats för idisslare, svin och fjäderfä (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1223/2013 av den 29 november 2013 om avdrag från den laxkvot som tilldelats Polen för 2013 och efterföljande år i Ices-delsektionerna 22–31 till följd av överfiske under 2012

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2013 av den 29 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 800/2008 vad gäller dess tillämpningsperiod

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2013 av den 29 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1226/2013 av den 29 november 2013 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 december 2013

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1227/2013 av den 29 november 2013 om fastställande av tilldelningskoefficienten för ansökningar om licenser för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för den kvot som avses i förordning (EG) nr 1187/2009

29

 

 

BESLUT

 

 

2013/696/Gusp

 

*

Beslut EUTM Mali/2/2013 av kommittèn för utrikes- och säkerhetspolitik av den 12 november 2013 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

31

 

 

2013/697/Gusp

 

*

Beslut EUTM Mali/3/2013 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 12 november 2013 om godkännande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

33

 

*

Rådets beslut 2013/698/Gusp av den 25 november 2013 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga handeldvapen och lätta vapen och andra olagliga konventionella vapen och ammunition avsedd att minska risken för olaglig handel med dessa

34

 

 

2013/699/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 november 2013 om utnämning av en lettisk ledamot och två lettiska suppleanter i Regionkommittén

43

 

 

2013/700/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 november 2013 om inrättande av en europeisk socialundersökning som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ESS Eric)

44

 

 

2013/701/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 november 2013 om inrättande av ett konsortium för forskningsinfrastruktur med inriktning på biobanker och biomolekylära resurser (BBMRI-ERIC) som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

63

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut av energigemenskapens ministerråd D/2013/03/MC-EnC om förlängning av giltighetstiden för fördraget om energigemenskapen

81

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296 av den 25.10.2012)

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top