EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 175, 27 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.175.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
27 juni 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 615/2013 av den 24 juni 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 616/2013 av den 24 juni 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (1)

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 618/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung (1)

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 619/2013 av den 26 juni 2013 om förbud mot fiskverksamhet för ringnotsfartyg som för flagg från Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien eller som är registrerade i Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien, och som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om 45°V, och i Medelhavet

43

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 620/2013 av den 26 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

45

 

 

BESLUT

 

 

2013/323/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 21 juni 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal

47

 

 

2013/324/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut 98/481/EG om godkännande av externa revisorer för Europeiska centralbanken

54

 

 

2013/325/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Finlands Bank

55

 

 

2013/326/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juni 2013 om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierad Ms8-, Rf3- och Ms8 × Rf3-raps eller livsmedel och foder som har framställts av sådana genetiskt modifierade organismer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2013) 3873]  (1)

57

 

 

2013/328/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juni 2013 om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram för fisket efter torsk, rödspätta och tunga i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, östra delen av Engelska kanalen, vattnen väster om Skottland och Irländska sjön

61

 

 

2013/329/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 juni 2013 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik

71

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/330/EU

 

*

Beslut nr 1/2013 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 6 juni 2013 om ändring av bilagorna I och II till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder

73

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av EFTAS övervakningsmyndighet nr 131/13/KOL av den 18 mars 2013 om ändring av förteckningen i kapitel I del 1.2 punkt 39 i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets Beslut nr 339/12/KOL

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top